Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Gliwicach

Mapa serwisu | Wersja graficzna
 

Inspektor Ochrony Danych 

język migowywydruk do pliku pdf

Klauzula informacyjna
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Gliwicach, ul. Kilińskiego 1, reprezentowany
przez Dyrektora Placówki.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a. Wypełniania obowiązków kształcenia i wychowania dzieci, nałożonych:
● Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
● Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe
a także rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustaw.
b. Zgoda osoby, której dane dotyczą.
3. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 ppkt a. będą przechowywane zgodnie
z Instrukcją Archiwalną opracowaną na podstawie Ustawy z 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Dane, o których mowa w pkt 2 ppkt. b będą przetwarzane do momentu wycofania
zgody lub zgodnie z pkt 3.
5. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania.
6. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na
podstawie przepisów prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Przysługuje Pani / Panu prawo do:
● sprostowania swoich danych,
● usunięcie danych, tych które są przetwarzane na podstawie zgody
osoby, której dotyczą,
● sprzeciwu do przetwarzania danych jeżeli wynika to ze szczególnej
sytuacji osoby, której dane dotyczą.
9. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt a. jest obowiązkiem ustawowym,
zaś podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt b. jest obowiązkiem
umownym. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania
czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest: Małgorzata Kaczorowska (e-mail
iod@zsp1gliwice.pl )
Przepisy prawa
● Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE
● Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych liczba odsłon strony: 393 
Logo Samorządu Gliwice

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Gliwicach, 44-122 Gliwice ul. Kilińskiego 1

tel. 32 2304688, faks 32 2304688

sekretariat@zsp1.gliwice.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

ZSP 1

epuap.gov.pl

Logo systemu EPUAP